Proiect Snagov

logoUE
sigla_guv_coroana_albastru
logo-aci-blue_logo-aif
logo IS-2014-2020

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN AGLOMERAREA SNAGOV ÎN PERIOADA 2014-2020

Cod SMIS: 155254
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul POIM 2014-2020

Prezentare

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. a obţinut finanţare pentru „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, în perioada 2014-2020”, un proiect prin care se urmăreşte continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Ilfov, prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, în scopul îndeplinirii cerințelor Uniunii Europene şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Prin investiţiile cuprinse în acest proiect se continuă procesul de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020 şi se propun investiţii în extinderea/înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în zona rurală Snagov.

Valoarea totală a proiectului este de 59.171.460 milioane de euro, din care 39.803.146 milioane de euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Finanțarea este asigurată în proporție de 85% de Uniunea Europeană, 13% de la bugetul de Stat, 2% de la bugetul local.

Perioada de implementare a Proiectului: 48 luni.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al Proiectului constă în realizarea de investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare in aglomerarea Snagov, necesare conformării cu prevederile directivelor Uniunii Europene relevante şi realizării angajamentelor care derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate şi calitatea apei destinate consumului uman.